CRI color index

CRI eller Ra för färgåtergivning utav led

Inom belysningsvärlden finns det ett flertal fackbegrepp där CRI eller Ra är ett utav dom. CRI betyder Colour Rendering Index och anger hur korrekt en ljuskälla återspeglar färgerna på objektet den belyser. Vi skall gå igenom nedan varför det är viktigt med ett bra CRI-värde och vilken praktisk betydelse det har för just led-belysning.

CRI color index

Varför behövs CRI och vem kom på det?

I början utav 1900-talet gjordes det mycket forskning kring hur vi människor uppfattar färger vi behövde helt enkelt sätta upp en sifferskala så att vi kunde mäta hur väl färger syntes. En expertgrupp som kom att få beteckningen Internationella belysningskommissionen eller förkortat CIE bildades för att sätta standarder inom detta område. Här hittar du CIEs hemsida

CIE tog på några år fram en standard med en skala från 1-100, där 100 är perfekt färgåtergivning och 1 allra sämst återgivning.

Varför har man två beteckningar på färgåtergivning?

I engelskan använder man oftast CRI vilket nästan blivit standard världen över, men man ser också användningen utav Ra som är den svenska benämningen för färgåtergivningstalet. Med ökat fokus på engelskan är det numera även standard i det svenska språket med CRI som benämning på färgåtergivningens värde.

Vilket värde på CRI skall man ha på sin led-belysning?

Man önskar ett så högt värde som möjligt på sin led-belysning, idealet är såklart 100 Ra men det är mest en teoretisk siffra. De allra flesta led-lampor har ett CRI mellan 70-95, ju högre desto bättre färgåtergivning. På led-tejp idag år 2021 bör man inte välja ett värde under 88 CRI då forskningen gått framåt så fort att vi idag har fantastiska led-tejper med god färgåtergivning. Bara för några år sedan var ett CRI över 90 förunnat konstmuseer, skyltfönster eller grafiska studios. Idag kan och bör vem som helst köpa led-tejp med ett CRI runt 90.

Sammanfattningsvis kan man benämna CRI som ett värde som återspeglar färgernas korrekthet i förhållande till vanligt dagsljus.

Rulla till toppen